Değerlerimiz

Bugünlere gelmemize sahip olduğumuz değerlere borçluyuz. Bu değerlerin katkısı 35 yıllık SIMAX markasının başarı ve gelişiminde büyük katkıları oldu.


  Müşteri Sadakati


Karlılığımız ve büyümemiz müşteri memnuniyeti ve sadakatindendir. Bunu inşa etmek için biz;

  • Müşteri gereksinimlerini anlamak
  • Katma değerli, yüksek kaliteli ve yenilikçi ürünler sunmak
  • Erişilebilir ve güvenilebilir satış sonrası servis sunmak zorundayız. 


  Çalışanlarımızın gücü ve katkıları

  • Kalifiye, adanmış ve yüksek motiveli çalışanlara
  • Yenilikçiliğe ve yaratıcılığa
  • Takım çalışmasına ve inisiyatif kullanımına
  • Karar verebilme yetisine, komple entegrasyona ve sadakata
  • Tüm adımlarda ve sonuçlarda sorumluluk hissiyatına
  • Açık ve etkili iletişime
  • Sürekli eğitim ve örneklemelere bağımlıyız.

   YÖNETİM KURULU SORUMLULUK VE MEMNUNİYETİ


Finansal ve performans hedelerimizle  süregelen başarıların devamlılığından emin olacağız.   Çevreye saygı


Geliştirdiğimiz ürünlerin çevresel etkilerini her zaman hesaba katarız.

Üretim ve dağıtım itibariyle çevreye saygı önceliklerimiz arasındadır.